Kirkollinen vihkiminen

Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus (1 kor. 13:13)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Kirkossa naimisiin - Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin?

Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa Suomen evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkkokunnan pappi. Vihkimisoikeus on lisäksi myönnetty joillekin muille uskonnollisille yhdyskunnille. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, jossa toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Kristillisiä kirkkoja ovat esimerkiksi ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko, helluntaikirkko, adventtikirkko, vapaakirkko ja baptistikirkko.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista. Kirkkohäitä suunnittelevien tulee siis hoitaa esteidentutkinta ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta tai pyytää esteidentutkintaa kirkkoherranvirastosta.

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää pidempään, jopa viikkoja.

Esteiden tutkinnan tarkoitus

Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei myöskään ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on vakuutettava, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.

Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta

Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä omaan seurakuntaan. Vihkipari tuo todistuksen mukanaan vihkikeskusteluun. Pappi täyttää todistukseen vihkimistä koskevat tiedot, allekirjoittaa ja toimittaa sen seurakuntaan vihkimisen jälkeen. Vihkimistiedot tallennetaan ev.lut.kirkon jäsentietojärjestelmään, josta ne siirtyvät väestötietojärjestelmään.

Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen.

Avioliittoaikomuksen ja vihkitiedon julkistaminen

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa, seurakunnan lehdessä tai verkkosivuilla. 

Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli ns. kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. Perinteinen tapa on, että kihlaparit sukulaisineen osallistuvat jumalanpalvelukseen.

Vihkimisen kulku

Kirkkohäissa on usein runsaasti perinteitä ja paljon vieraita. Kirkollinen vihkiminen voidaan toteuttaa myös pienimuotoisemmin ja muualla kuin kirkossa.

Kirkollisen vihkitoimituksen kulun eli vihkikaavan eri vaihtoehdot ovat kirkollisten toimitusten kirjassa sekä virsikirjan viimeisillä sivuilla eli liiteosassa. Kaavassa on myös ehdotuksia sopiviksi Raamatun jakeiksi ja rukouksiksi.

Pappi huolehtii vihkimisen kulusta. Kirkkohäissä vihkitilaisuus kestää keskimäärin 20-30 minuuttia.  Muun muassa tilaisuuteen valittu musiikki vaikuttaa sen kestoon.

Aloitus

Vihkitilaisuus alkaa musiikilla, usein häämarssilla, jonka aikana vihkipari saapuu alttarille tai muulle vihkipaikalle.

Alkumusiikin jälkeen tulevat siunaus ja johdantosanat. Niiden jälkeen seuraavat rukous ja Raamatun jakeet, joista hääpari sopii yhdessä vihkipapin kanssa. Näitä seuraa papin puhe.

Kysymykset

Vihkimisessä esitettävät kysymykset hääpari voi itse valita seuraavista:

1. "Kaikkitietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, NN, tahdotko ottaa MM:n aviomieheksesi/aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä?"
2. "Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, MM, tahdotko ottaa NN:n aviovaimoksesi/aviomieheksesi, olla hänelle uskollinen ja rakastaa häntä hyvinä ja pahoina päivinä, aina kuolemaan asti?"

Molemmat kysymykset esitetään "tahdotko"-muodossa ja niihin vastataan "Tahdon." Kysymysten sanamuodot korostavat avioliittoa julkisena sitoutumisena. Jumalan ja läsnä olevien ihmisten edessä ilmaistaan tahto rakastaa toista.

Sormukset ja mahdolliset sormuslupaukset

Kysymysten jälkeen tulee papin lukema sormusrukous.  Vaimon tai molempien puolisoiden vasemman käden nimettömään pujotetaan sormus liiton ja yhteyden symbolina.

Toimitukseen voi halutessaan lisätä sormuslupausten antamisen ennen sormusten pujottamista. Sormuslupauksia ei tarvitse opetella ulkoa, sillä ne toistetaan papin perässä virsikirjasta lukien. Sormuslupaus voi olla esimerkiksi: "Minä rakastan sinua, NN. Haluan jakaa ilot ja surut kanssasi ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema meidät erottaa."

Vihkimisen jälkeen voi vaihtaa suudelman

Jos vihkipari haluaa vaihtaa suudelman, sen paikka voi olla esimerkiksi avioliiton vahvistamisen ja aviopuolisoiden siunaamisen jälkeen. Vihkimisen jälkeen kaikki läsnä olevat rukoilevat parin puolesta. Lopuksi pappi onnittelee avioparia ja antaa heille seurakunnan häälahjana vihkiraamatun. Mikäli vihkiminen tapahtuu muualla kuin kotiseurakunnan kirkossa, vihkipari hakee vihkiraamatun omasta seurakunnasta ennen vihkipäivää.

Vihkimisen jälkeen sulhanen ja morsian kääntyvät seurakuntaan päin. Usein tässä vaiheessa esitetään tilanteeseen sopivaa musiikkia.

Päätös

Tapana on, että tuore aviopari kävelee pois kirkosta päätösmusiikin (usein häämarssin) saattelemana koko kirkkoväen seistessä. Hääparia seuraavat ensimmäisinä vanhemmat, isovanhemmat ja sisarukset tai muut kirkon ensimmäisissä penkkiriveissä istuvat. Vieraat onnittelevat hääparia heti vihkitoimituksen päätyttyä tai juhlapaikalla hääjuhlan aluksi.

Vihkiminen ristiäisten yhteydessä tai pienimuotoisesti

Kirkollisen vihkimisen voi järjestää myös pienimuotoisesti, esimerkiksi ristiäisten yhteydessä. Läsnä tulee kuitenkin olla vähintään kaksi todistajaa. Vihkiminen voidaan toimittaa hyvinkin yksinkertaisella tavalla. Esimerkiksi häämarssit ovat täysin vapaaehtoisia eikä niitä tarvitse sisällyttää vihkimiseen.

Pienimuotoinen vihkiminen voi tapahtua kirkossa, vihkiparin kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Joissain seurakunnissa järjestetään myös erityisiä vihkitilaisuuksia/hääöitä, joissa pappi tai papit ovat paikalla vihkimässä useita ilmoittautuneita pareja. Tilaisuuksissa on mahdollista avioitua pienimuotoisin menoin ilman suurta häähumua.

Morsiusmessu

Morsiusmessu on jumalanpalvelus, johon kuuluvat avioliittoon vihkiminen ja ehtoollisen vietto. Messu etenee morsiusmessua koskevan jumalanpalveluksen kaavan mukaisesti. Kaava on kirkollisten toimitusten kirjassa. Morsiusmessussa ehtoollisella käyvät sekä vihkipari että vieraat. Morsiusmessu kestää yleensä noin tunnin.