Kaste

KASTE
=
SEURAKUNTAAN LIITTÄMINEN

Ensiksi seurakuntamme onnittelee Teitä lapsen syntymisen johdosta. Syntymä on aina suuri ihme, uuden elämän alku, johon liittyy monenlaisia kysymyksiä – ja myös pohtimista omasta parisuhteesta. Lapsi on Jumalan lahja.

Kastetilaisuutta suunnitellessa on hyvä muistaa seuraavia asioita:

Rippikoulusta muistanette, että kaste on Kristuksen yhteyteen ottamista. Maailmanlaajuiseen kirkkoon, ”kristusruumiiseen” liittymistä. Tässä kirkossa ihmiset kuuluvat paikallisseurakuntiin ja tiettyihin kirkkoihin. Tärkeää ei ole mihin kirkkokuntaan kuulumme, vaan se että elämme tunnustavina kristittyinä Raamattuun perustuvaan arvomaailmaan sitoutuen.

Kummit

Ruotsin ja englannin kielessä kummiuden alkuperäinen tarkoitus tulee paremmin esille: Gudfar, gudmor, - Jumalan asettama vanhempi kristillisen kasvatuksen ja arvomaailman hoitamiseksi. Siksi kummin on oltava kirkon jäsen, luterilaisilla konfirmoitu ja rippikoulun käynyt: Kahden luterilaisen kummin lisäksi käy kummiksi sellaisen kirkkokunnan jäsen, johon meillä on kasteyhteys. Jos siis sinulla on kansainvälisiä sukulaisia, ota rohkeasti yhteyttä ja tiedustele kirkkoherran virastosta, käykö hän kummiksi. Kummius on luottamustehtävä. Sylikummin lisäksi lasta voi kasteen ajan pitää joku isovanhemmista, vanhemmat tai kenet Te haluatte. Tavat ovat luotu palvelemaan tilannetta, eikä kahlitsemaan tiettyihin toimintakaavoihin.

Paperityö

Syntymätodistus saadaan sairaalasta mukaan tai viranomaiset lähettävät sen kotiin. Se on lapsen kannalta tärkeä paperi ja täytetään viimeistään kastetilaisuudessa. Kaikki tarpeelliset kohdat on syytä täyttää huolellisesti.  Seurakunnan kanslia toimittaa sen sitten eteenpäin.

Tapahtuma

Ottakaa yhteys seurakuntanne kirkkoherranvirastoon, suunnitellaksenne kastetta, sekä toivetta kasteen ajankohdasta. Kastava pappi ottaa Teihin yhteyttä ja käy kanssanne kastekeskustelun. On hyvä muistaa, että mikäli Teillä on oma perhepappi seurakunnan ulkopuolelta, olette silloin itse vastuussa mahdollisista matka- ja palkkauskustannuksista.
Kaste voidaan suorittaa kirkossa, kotona, seurakuntakodilla tai kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä tai muussa hyväksi katsomassanne paikassa. Kastekaavoja on hieman erilaisia, riippuen vaihtoehdoista. Voitte pyytää kastavaa pappia esittelemään ne, ja sitten valitsemaan niistä Teille sopivin, Teidän näköisenne juhla. Kaste alkaa virrellä ja päättyy virteen. Kastevirret alkavat 214 alkaen ja lastenvirret 490 alkaen. Toki virsi voi olla jokin muu Teille merkityksellinen virsi. Kaste alkaa Kolmiyhteisen Jumalan nimeen, ilmoittaen kenen edessä olemme. Siihen liittyy rukousta, psalmilukua, ristinmerkki, itse kaste ja esirukous. Siihen voi liittää muutakin ohjelmaa, mikäli se sopii tilanteen luonteeseen.

Kastepöytä on alttari, jolle laitetaan vain asiaan kuuluvia asioita:  

Siihen tulee yleensä kolme valkoista kynttilää; Kolmiyhteinen Jumala. (Kaksi kynttilää - Laki ja Evankeliumi ja yksi kynttilä- rukous, Jumala on yksi.) Kastemalja, Raamattu Jumalan Pyhän läsnä olevan sanan vertauskuvana, leikkokukat elämän kauneuden ja katoavaisuuden vertauskuvana. Liturgiset värit kastepöydän kukissa ovat punainen,- Pyhä Henki ja marttyyrit, valkoinen ja keltainen - Jumalan kirkkaus ja puhtaus, vihreä - elämä.

Kastekynttilä sytytetään kasteen aikana ja annetaan jollekin läsnäolevista. Se kuvastaa uutta syttynyttä Kristusvaloa kastetussa. Sitä voi polttaa esim. kasteen muistopäivänä ja Uutenavuotena, jolloin erityisesti muistamme kastetta.

Euroopassa on uskonnonvapaus. Käytännössä se merkitsee sitä, että lapsi yleensä seuraa uskontokunnassa äitiä, ellei toisin sovita. Mikäli lapsen vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin, on syytä pohtia mitä se merkitsee kulttuurillisesti ja uskonnollisesti lapsen identiteetille.  

Rekisteriviranomaiset suosittelevat lapsen rekisteröimistä noin kuukauden kuluessa syntymästä. Alkukirkon perinteeseen kuului, että lapsi kastettiin ilman tarpeetonta viivytystä, yleensä kahdeksan päivän ikäisenä, sillä se nähtiin ympärileikkauksen sijaan liiton merkiksi.

Mikäli lapsen vanhemmat eivät vielä ole solmineet avioliittoa, seurakunta haluaa rohkaista hakemaan avioliiton tuomaa Jumalan siunausta perheelleen.

Kristiinankaupungin kirkkoherranvirasto sijaitsee osoitteessa: Paarmaninkatu 4.

puh. (06)  221 2308
Kirkkoherra Martti Toivanen  p. 040 173 3353
Jos haluatte varata kirkon kastejuhlaanne varten, voitte olla yhteydessä Olav Klemetsiin.
Seurakuntamestari Olav Klemets p. 040 757 5344, (06) 221 1144

 

Kastemaljan äärellä,
Isä, kutsut nimeltä
lapseksesi jokaisen,
seuraajaksi Jeesuksen.

Joka aamu uudestaan
omaksesi kokonaan
kutsut uuteen elämään
tahtoasi täyttämään.

Kuolemallaan Herramme
pois on pessyt syntimme.
Kasteessamme puetaan
meidät armoon avaraan.
    (Virsi 219: 2,3,4)

 

Kastevirsien linkki: http://kastevirret.fi/